This domain is registered and parked
at Test Html Русское название компании

unicomp.vpn.am

Search for your domain here!

QUESTIONS & ANSWERS

Ուրախ եմ ողջունելու ձեզ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում։
Հանդիսանալով համայն հայության մայրաքաղաքի կայքէջը, այն բոլոր այցելուներին հնարավորություն է ընձեռում առավել ընդգրկուն տեղեկություններ ստանալ մեր հինավուրց մայրաքաղաքի պատմության մասին, ինչպես նաև ծանոթանալ Երևանի ներկային և, ինչու չէ, ապագային միտված նախաձեռնություններին: Կարևորելով քաղաքային տնտեսության արդյունավետ կառավարման հարցում մեր համաքաղաքացիների մասնակցությունը, ցանկանում եմ, որպեսզի կայքը յուրօրինակ հարթակ հանդիսանա նաև քաղաքապետարան-հասարակություն երկխոսության համար ու այդ երկխոսությ If you do not find the answer to your question, please feel free to contact us.

For example, in the URL http://www.pcwebopedia.com/index.html, the domain name is pcwebopedia.com. Because the Internet is based on IP addresses, not domain names, every Web server requires a Domain Name System (DNS) server to translate domain names into IP addresses.

It takes a minute to register and the domain is available after that to either forward to an existing site and/or forward email, or setup a website (you need to get hosting for that either here or elsewhere).

- ".com" names were originally designated for commercial (for profit) organizations or individuals but now are typically used for any purpose.
- ".net" was originally for network providers, but can now be used for any purpose, commercial, non-profit, or personal.
- ".org" was originally designated for non-profit organizations or groups, but now can be used for any purpose, commercial, non-profit, or personal. Important: Organizations that register in .org are strongly encouraged to register the similar .com name to prevent confusion from users who type the .com of the same domain by accident.
- ".info" is a new general purpose TLD that can be used for any purpose.

- ".edu" is for 4-year, degree granting colleges/universities ONLY.
- ".gov" is for US Federal Government agencies ONLY.


Other TLD's:
TLD stands for "Top Level Domain", so ".com", ".net", ".org", ".edu", ".gov" are all examples of TLD's. Other less popular TLD's include .aero .asia .biz .coop .mobi .name .tel .pro .travel .xxx .cat .int .jobs .museum. As these are far from ubiquitous and rarely used, DomainRegistry.com Inc. does not offer registration of those TLD's.


ccTLD's:
A ccTLD is a country top level domain. Examples of ccTLD's include .uk (United Kingdom), .de (Germany), .nl (Netherlands), .ch (Switzerland), .za (South Africa), .es (Spain) to name only a few.

If you are registering a name for your company and planning to grow, it is always a good idea to think about brand protection as early as possible. Today there are many available new extensions and many good names are still available. It will far less expensive to register domains with your company name, than trying to get them back later, especially if your new brand does not already have a trademark.

Products and Services

.COM
package $11.00

/per year

 • Immediate Registration
 • DNS Tools & Settings
 • Whois Privacy
 • Free Hosting
 • Multiyear Discounts
 • .NET
  package $12.00

  /per year

 • Immediate Registration
 • DNS Tools & Settings
 • Whois Privacy
 • Free Hosting
 • Multiyear Discounts
 • .ORG
  package $13.00

  /per year

 • Immediate Registration
 • DNS Tools & Settings
 • Whois Privacy
 • Free Hosting
 • Multiyear Discounts
 • .US
  package $14.00

  /per year

 • Immediate Registration
 • DNS Tools & Settings
 • Whois Privacy
 • Free Hosting
 • Multiyear Discounts
 • ext
  Domain Whois Info!

  Contact Русское название компании

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Здесь теперь при желании может быть 100% русский текст
  LIVE CHAT
  1
  Close chat
  Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

  Start